De Stichting Nationale Herdenking Joure heeft ten doel: gebeurtenissen t.a.v. personen als zaken voorgevallen tijdens de tweede wereldoorlog
blijvend in herinnering te houden, en het herdenken van een ieder die voor onze vrijheid is gevallen.
Dit als waarschuwing voor de toekomst en bewustmaking van de gevolgen van oorlog en onderdrukking bij met name de jongeren.

Dodenherdenking 4 mei 2023

19.15 uur verzamelen voor de stille tocht In de Torenstraat naast de Hobbe van Baerdtkerk in Joure. Vervolgens stille tocht richting park Herema State.

20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte de herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van gedichten door enkele kinderen n.a.v. de gedichtenwedstrijd rond het thema 'Hoe voelt het om vrij te kunnen zijn?’ worden er kransen gelegd door scholen en diverse instellingen.

20.45-21.45 Herdenkingsconcert in de Hobbe van Baerdtkerk. Uitgevoerd zal worden het Requiem van Gabriel Faure. Tevens zullen er afscheidsbrieven van gedeporteerden worden voorgelezen tussen de delen van het Requiem.
Toegang GRATIS, collecte bij de uitgang.

Herdenkingsconcert 2023

Herdenkingsconcert 2023

REQUIEM - MOZART
4 mei 2023 om 20.45
Hobbe van Baerdtkerk Joure
NATIONAAL SYMFONISCH KAMERORKEST, SOLISTEN, NOORD NEDERLANDS KAMERKOOR

FIETSROUTE OORLOGSMONUMENTEN DE FRYSKE MARREN

Fietstocht langs de oorlogsmonumenten 28 april 2021

• Midstraat/Torenstraat
• Geert Knolweg
• Westermarwei
• Van Aalzumleantsje
• Haskerfjildwei
• Jousterweg
• Haulsterweg
• Bosweg
• Peter Tazelaarpad
• Kadijk
• Kerkhoflaan
• Kadijk
• Kampweg
• Heerenweg
• Jetze Veldstraweg
• Haulstersingel
• Scheen
• Uilke Boonstralaan
• Sjoerd Wiersmahof

Fietsroute

Herdenken nieuwe stijl

We vinden het als stichting belangrijk dat we ons blijven inzetten voor: vrijheid begrip, respect, tolerantie, dankbaarheid en vrede!
Word ‘vriend’ voor €10,- of meer per jaar
Opdat we niet vergeten…

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl