Stichting Nationale Herdenking Joure 2021

Ondanks de huidige situatie willen wij als stichting toch actief blijven en onze boodschap ook dit jaar weer onder de aandacht brengen bij jong en oud.
Hoe de jaarlijkse traditionele herdenking op 4 mei er precies uit zal gaan zien weten we nog niet, maar evenals afgelopen jaar zullen wij zeker iets gaan organiseren en dit publiceren in alle vormen van media (pers - stream - social media).
Traditie-getrouw blijven we ook kinderen op de basisscholen interesseren over het belang van herdenken.
Dit jaar gaan we het meer op de digitale manier doen en deels op ‚reclame’-zuilen.
We zijn van plan om op grote zuilen/borden in Joure en omgeving, middels tekeningen en korte gedichten de visie en gedachten van jongeren te laten zien.
Op die manier hoeven we niet dicht bij elkaar te komen, maar kunnen we al lopend, fietsend en rijdend de zuilen/borden bekijken.
Verder organiseren we voor de jeugd Happy Stones - Puzzeltocht - Speurtocht en Lifestream.
We gaan deze activiteiten ook digitaal opnemen en verspreiden (dus ouderen in rust- en verpleeghuizen, maar ook iedereen in de samenleving zal de link naar deze opnamen kunnen bekijken).
Op deze manier zijn en blijven we met jong en oud (hetzij op afstand) met elkaar verbonden.
Ook zijn we bezig een herdenkingsconcert op 4 mei voor jong en oud te organiseren.
Ook dit gaan we streamen, meer hierover volgt zo spoedig mogelijk aanvullende informatie.

het bestuur, hartelijke groet en blijf gezond!

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl