Herdenkings- en Bevrijdingsconcert Friesland (9 oktober 2021)

Het jaar 2020 en de eerste helft van 2021 stonden in het teken van de vele beperkingen vanwege de pandemie.
Wereldwijd had het virus iedereen in de greep en werden massaal concerten en evenementen geannuleerd.
Ook wij hebben ons geplande concert in 2020 tot 2-maal toe moeten afgelasten.
De stichting Nationale Herdenking Joure is daarom nu bijzonder verheugd het Herdenkings- en Bevrijdingsconcert FRIESLAND , 75 jaar VRIJHEID aan te kunnen kondigen.
Het concert, welke ook rechtstreeks uitgezonden zal worden door Omrop Fryslân, zal op zaterdag 9 oktober a.s. plaats gaan vinden in de RK-kerk te Sint Nicolaasga.
Commissaris van de Koning dhr. A. Brok zal het concert om 20.00 uur openen (RK-kerk te Sint Nicolaasga).
Dit concert zal het allereerste concert in Friesland zijn, welke in het teken zal staan van 75 jaar vrijheid 2020.
Het concert zal uitgevoerd worden door:
Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, het Noord Nederlands Kamerkoor, solisten Wendy Roobol (sopraan), Joep van Geffen (bariton) en het geheel staat onder leiding van dirigent Jan Vermaning.
Publiek is (beperkt) welkom, informatie over de voorwaarden (richtlijnen RIVM) en kaartverkoop vindt u bij de VVV-Joure.

Het monumentale werk heeft een zeer indrukwekkende inhoud en voorzien van indrukwekkende teksten..
De (tekst)schrijver Jan Rot heeft het origineel van Requiem - Brahms, voorzien van een bijzondere hertaling.

Een Hollands Requiem
Johannes Brahms schreef in de jaren 1865-1868 een groot werk voor koor , solisten en orkest.
Het bestaat uit 7 delen en is een geestelijk werk zonder liturgische teksten.
In principe gaan alle Requiems over de dood en met name de persoon die overleden is.
Dit werk van Brahms gaat juist over de nabestaanden, dus degene die achterblijven.
In die zin is dit werk zeer toepasselijk voor de nabestaanden van de slachtoffers van bv de WO2.
Brahms wilde het werk “een Menselijk Requiem’ noemen, maar vanwege de tekst in het Duits werd het woord ‘Deutsches’ gebruikt.
Ein Deutsches Requiem... Het Requiem is geen treurmuziek.
De centrale gedachte van het werk is niet de eeuwige rust van de overledene, maar voor alles de troost voor degenen die het leed dragen. Muziek voor de levenden!
In 2007 maakte de Nederlandse zanger, componist en tekstdichter Jan Rot een hertaling met de titel ‘Een Hollands Requiem’. De première vond plaats op zondag 16 december 2007 te Rotterdam.
De Stichting Nationale Herdenking Joure wil juist deze hertaling laten uitvoeren op zaterdag 9 oktober 2021 “Levend zijn de doden, zolang wij hen herdenken”

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl