Jetty Leffring, overlevende WOII: ‘Zodat ze Nooit vergeten zullen worden’

Jetty Leffring, overlevende WO2 verteld haar verhaal via internet nu de lezing tijdens de ceremonie van de dodenherdenking 2020 niet door kan gaan. Joure 4 mei 2020 Stichting Nationale Herdenking Joure Opdat we niet vergeten.....

 

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie

Evert van der Wiel – Algemeen bestuurslid

 
KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl