Kranslegging bij oorlogsmonumenten in Joure

Maandag heeft de Stichting Nationale Herdenking Joure in verband met de Dodenherdenking kransen gelegd bij de oorlogsmonumenten in Joure. In verband met de coronacrisis gebeurde dat dit jaar zonder vertegenwoordiger van de gemeente, genodigden en publiek. De korte plechtigheden vonden plaats bij de Jouster Toren en in park Heremastate tegenover het gemeentehuis.

Er werden bloemen gelegd en kransen geplaatst namens de stichting, gemeente De Fryske Marren, de gezamenlijke scholen, de protestantse gemeente en Ik bin in Jouster. Ook stonden voorbijgangers stil bij de oorlogsmonumenten of legden er op eigen gelegenheid bloemen.

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl