Wetensw(aardig)heid over 2 minuten stil...

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Wetensw(aardig)heid over 2 minuten stil...

Weet u de betekenis van de 2 minuten stilte?
De eerste minuut staat men stil bij de slachtoffers, degenen die zijn omgekomen.
De tweede minuut staat men stil bij degenen die terugkwamen van het front, de overlevenden, de gewonden.....
Eigenlijk een mooie gedachte
De traditie is ontstaan in Afrika, Engeland nam deze over en paste dit idee al toe na de WO1.

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie

Evert van der Wiel – Algemeen bestuurslid

 
KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl