Nieuwsbrief

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

4 mei: geen stille tocht en ceremonie in Joure

De maatregelen van de Nederlandse overheid om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan heeft ook gevolgen voor de stichting Nationale Herdenking Joure. Er zal op maandag 4 mei geen stille tocht plaatsvinden en ook de ceremonie in park Herema State zal komen te vervallen.

Voornoemde stichting zal met een aangepast plan toch een vorm van herdenken organiseren zodat we toch in verbondenheid kunnen herdenken.

Bij de plakette aan de Jouster Toren en het monument in park Herema State zullen enkele kransen namens onze samenleving worden neergelegd. Dit gebeurt zonder publiek, muzikale omlijsting, sprekers etc. en op een ander tijdstip dan gebruikelijk. Er zullen in totaal 5 kransen worden neergelegd, Stichting Nationale Herdenking, Gemeente De Fryske Marren, Gezamenlijke scholen, Gezamenlijke kerken en Ik bin in Jouster…

In navolging van het verzoek van de Commissaris van de Koning, dhr. A. Brok, wordt verzocht thuis via de media
te gedenken. Een foto ('stilleven') van de kransen in park Herema State zal in de vooravond van 4 mei via social-media verspreid worden. Op die manier kunnen we toch bij elkaar zijn en ons verbonden voelen met de jaarlijkse dodenherdenking.

Namens het bestuur van de stichting Nationale Herdenking Joure,
Jan Vermaning - voorzitterStilstaan - Herdenken - Vieren

In verband met de intelligente lock-down van Nederland werden alle activiteiten van de stichting Nationale Herdenking geannuleerd. Aangezien heel 2021 een bevrijdingsjaar is zullen de activiteiten na de zomer weer worden opgestart.

Zo zullen, wanneer de situatie het toelaat, diverse projecten weer actief gaan worden. O.a. een prachtig plan om tussen scholieren uit het basis-onderwijs en ouderen in rust- en verpleeghuizen een expositie en ontmoetingsmiddag te organiseren. De jaarlijkse fietstocht langs gedenkwaardige plekken in de gemeente De Fryske Marren, rondom Joure. En natuurlijk de bevrijdingsfeesten en diverse concerten van plaatselijke koor- en muziekverenigingen.

Het herdenkings/bevrijdingsconcert ‚Een Hollands Requiem’ staat ook nog steeds in de steigers. Juist nu en vooral straks, wanneer de crisis bedwongen is zal dit muziekwerk "Muziek voor de levenden” juist tot troost en verbinding kunnen zorgen. De hertaling van de compositie van Brahms, door de bekende Nederlander Jan Rot is erg toepasselijk.
Een indringende tekst met veel troost en kracht. De allerlaatste strofe luidt:
Levend zijn de doden
Zolang wij hen herdenken
Levend zijn de doden
Zolang wij leven en hen herdenken…

Via diverse media houden we u over de voortgang en komende data op de hoogte.

Namens het bestuur van de stichting Nationale Herdenking Joure,
Jan Vermaning - voorzitter

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie

Evert van der Wiel – Algemeen bestuurslid

 
KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl